Po-Pá: 8-15h
Potřebujete poradit? Zavolejte Anetě
+420 608 498 871 info@kominy-bokra.cz

Návody a certifikáty pro STANDARD 05 a 08

PODTLAKOVÉ KOMÍNY

Současná tepelná technika klade na všechny doprovodné instalace čím dál tím větší nároky. Úsilí o co jak nejvíce možnou účinnost tepelných zařízení a modernizace konstrukce kotlů způsobily změnu parametrů a složení spalin. Z pohledu podmínek pro práci komínu, nárůst účinnosti tepelných zařízení účinkuje hlavně díky snížení teploty spalin, a tím mění charakteristiku jeho práce a zesílení jevu kondenzace vodní páry obsažené ve spalinách.

Moderní tepelné zařízení pracující v automatickém cyklu plynule přizpůsobují svou výkonnost potřebám centrálního vytápění a teplé užitkové vody. Tak jako tepelné zařízení, musí se i komín přizpůsobit různorodým pracovním podmínkám a vytvořit tím úzce spjatou energetickou sestavu.

Jedním z důležitých parametrů, které by měl splňovat moderní komín, je vysoká chemická odolnost a nízká tepelná setrvačnost, účinná díky možnosti rychlého ohřevu komínu při cyklickém spínání kotle a působící nárůst vzniklého komínového tahu.

Komínové vložky typu BOKRA STANDARD 05 a 08

Nároky moderního komínu nejlépe splňují podtlakové komínové vložky BOKRA STANDARD vyrobené z oceli odolné proti kyselinám. Tyto vložky zavedené do tradičních komínů jako ochranná vložka, přebírají funkci klasického komínu.
Vysoká tepelná vodivost a odolnost speciální acidorezistentní oceli vůči působení spalin zapříčiňuje, že při širokém rozmezí velikostí průměrů a různorodosti typických prvků jsou komínové vložky nejlepším a nejvýhodnějším systémem zabezpečení zděných komínů, sloužících k odvádění spalin z tepelných zařízení, jak z kotlů na pevná paliva, tak i z kotlů plynových nebo olejových.
 
Systém podtlakových komínových vložek nabízený firmou BOKRA economy energy s.r.o., se skládá z prvků trubkových, spojovacích, montážních, z kondenzační jímky,  kolen a komínových zakončení. Základní prvky komínových vložek jsou vyrobeny z oceli o síle 0,5mm, 0,8mm v oblasti typických průměrů od 100 do 300mm. Komínové vložky větší než 300mm jsou vyráběny individuálně na zakázku a průměry přesahující 500mm podle samostatné technické dokumentace.
 
Precizně vyrobené části (trubky svařované plazmou) a těsné spojení poskytují záruku bezpečnosti. Speciální konstrukce spojů- spojka o délce 100mm, typická pro KV-BS, zaručuje snadnou montáž a velkou tuhost konstrukce.
 
Podtlakové komínové vložky BOKRA Standard odpovídají evropským normám: EN 1443, EN 1856-2. Výroba komínových vložek podléhá registrovanému systému řízení výroby 1020-CPD-070038635 (TZUS Praha). Certifikát systému řízení jakosti 
PN-EN ISO 9001:2009.

Instrukce pro montáž - technologický postup

(před montáží doporučujeme vyžádat stanovisko kominíka)

 1. V komínu vysekejte otvor pro umístění T kusu a čistícího otvoru. Komínová vložka je navržena tak, aby celá její váha spočívala na kondenzační jímce, která je součástí čistícího otvoru. Měli byste tedy vytvořit odpovídající podklad pro dno kondenzační jímky, abyste zajistili stabilní podporu celého jejího povrchu. Minimální vzdálenost dvířek od podlahy je 30cm.
 2. Změřte tloušťku stěn komínu a upevněte skříňkovou část čistícího otvoru (rozměr A) přesně tak, aby dvířka po zamontování těsně přiléhaly ke stěně. Pozor: skříňka je vychýlená o zhruba 2° ve směru komínu, což zabraňuje vytékání kapaliny z čistícího otvoru. Při upevňování dvířek zkorigujte náklon přední roviny skříňky. V případě, že je skříňková část přiliš dlouhá, zkraťte ji na požadovanou délku nůžkami na plech.
 3. Vyvrtejte zároveň v skříňkovém dílu i v rámu dvířek minimálně 4 otvory o průměru od 4,0mm. Upevněte dvířka přinýtováním ke skříňkovému dílu čistícího otvoru (použijte nýty z acidorezistentní oceli Ø 4mm).
 4. Do čistícího otvoru ukotvěte T-kus nebo rouru a potom T-kus.
 5. Spojování komínových částí spočívá na vkládání jedné části do spojky části druhé. Všechny části musí být montované rozhrdlenou spojovací částí nahoru. Nesprávná montáž způsobuje únik vzniklé kapaliny.
 6. Rourové díly, střešní přechod a komínové zakončení je třeba přenést k místu montáže (montáž se zpravidla provádí ze střechy). Nejprve smontujte několik rourových dílů (v souladu s body 4 a 5), pomalu spouštějte dolů, za pomocí montážního lanka (obr. 2). Tak postupujte až do úplného složení komínu a sloučení první roury s T-kusem. Pro zachování těsnosti musí být všechny díly (kromě posledního) zasunuté až do konce spojky. Poslední díl vložte do spojky na zhruba 85mm.
 7. 
Na poslední rouru (před připojením k ostatním) nasuneme střešní přechod.
 8. Po upevnění poslední roury (se střešním přechodem), je třeba na stálo připevnit střešní přechod ke komínu pomocí kotvících šroubů a matic, zachovávajíce rozmezí alespoň 1cm (např. použitím gumových podložek)  kvůli odvětrání zděného komínu.
 9. Nasadíme komínovou stříšku a napevno přinýtujeme k rouře.
 10. 
Obezdíme čistící otvor a T-kus. Abychom předešli nežádoucímu pnutí, před obezděním oddělte komínovou vložku od malty pomocí izolačního materiálu (např. minerální vlna) nebo speciálních rozet. Při obezdívání čistícího otvoru dávejte velký pozor na zachování dostatečného odtoku kondenzátu z jímky. Drenážní trubka kondenzační jímky musí být vždy průchozí (uzavírání odtoku není povoleno). Z důvodu znečištění kondenzátu doporučujeme používat neutralizátory nabízené výrobcem.
 11. V případě, že výška zděného komínu nad úrovní střechy je větší než 0,3m (rozměr L1 na obr.3), izolujte roury komínové vložky minerální vlnou nebo speciálním izolačním pláštěm od konce komínu až pod úroveň střechy. Takovou izolaci je rovněž nutné provést, jestliže komín prochází „studenými“, nevytápěnými prostory (např. půda nebo podkroví).
 12. 
V průběhu montáže komínu je třeba se řídit předpisy „technických podmínek provedení a výběru kotelny“ v oblasti instalací odvádění spalin.