+420 604 538 087 info@kominy-bokra.cz

Návody a certifikáty pro IZOL 50

Izolované komíny typu Bokra IZOL 50

Izolované komíny typu Bokra IZOL 50 slouží k odvádění spalin z tepelných zařízení využívajících plyn z kotlů na topné oleje nebo pevná paliva. Správně instalované komíny splňují evropské stavební předpisy a normy protipožární ochrany. Izolované komíny mohou být použity jak v bytovém stavebnictví, tak i v průmyslovém stavebnictví.

Po složení příslušných segmentů jsou komíny, v závislosti na variantě provedení, připevněné speciálními držáky ke stěnám budov, sousedících objektů (např. kotelny) nebo jsou podepřeny 
na samostatných vzpěrných konstrukcích. Izolované komíny jsou plně odolné proti působení atmosférických vlivů, bez ohledu na teplotu spalin zaručují bezpečnou teplotu vnějších stěn, jsou nehořlavé a bezpečné v případě požáru sazí a odolné vůči působení kondenzátu.

Části izolovaných komínu Bokra IZOL 50 se skládají z:

 • vnitřní komínové vložky vyrobené z acidorezistentní austenitické oceli;
 • termoizolace ze speciální minerální vlny o tloušťce min. 50mm a hustotě okolo 100kg/m³;
 • vnějšího pláště vyrobeného z acidorezistentní leštěné oceli 14301.

Správně vybraný a smontovaný komín pracuje nad rosným bodem spalin, což omezuje odkapávání vodní páry. Charakteristickou vlastností izolovaných komínu typu Bokra IZOL 50 je vysoká pevnost získaná kalichovým spojením dlouhým 100mm a dále vysoký tepelný odpor umožňující instalaci komínů v nejtěžších atmosférických podmínkách. Regulérně umístěné kalichy spojů vnitřní roury a pláště zajišťují izolaci před vnějším i vnitřním vlhnutím. Speciální konstrukce a použité izolační materiály vyloučily výskyt tepelných mostů, a také nutnost používání kompenzátorů teplotní roztažnosti k zaručení bezproblémového fungování (prodlužování a zkracování v důsledku teplotní roztažnosti oceli) vnitřní vložky vzhledem k vnějšímu plášti. Specifická konstrukce a přídavné spojení pomocí montážních spon zaručují vysokou pevnost a těsnost systému, jak i bezpečnost používání.

Izolované komínové systémy Bokra IZOL 50 odpovídají evropským normám: EN1443, EN1856-1. Výroba izolovaných komínů typu Bokra IZOL 50 podléhá Registrovanému systému řízení výroby 
1020-CPD-070038635 (TZUS Praha). Certifikát systému řízení jakosti EN ISO 9001:2009.

Instrukce pro montáž pro systém IZOL 30 a IZOL 50 - technologický postup

Verze I. a II.

 1. Ve stěně vysekejte otvory shodně s průběhem kouřovodu.
 2. Do otvoru vsaďte pod kouřovod dvě rozety (po obou stranách zdi), tak aby
  jejich společná osa byla v rovině.
 3. Do upevněných rozet vsaďte vodorovnou rouru. Dejte pozor, aby byla
  zachována posuvná funkce sopouchu.
 4. Na rouru z bodu (3.) ze strany kotelny namontujte díl k propojení sopouchu a kotle. Při
  Verze I
  Verze IIpoužití nástavného dílu zafixujte a utěsněte roury.
 5. Na rouru z bodu (3.) z vnější strany namontujte T-kus s čistícím dílem a zafixujte je k sobě spojovací objímkou.
 6. Určete vertikální osu komínu v dané vzdálenosti od vnější stěny.
 7. Namontujte nosnou konzoli nebo podpěrné vzpěry komínu.
 8. Namontujte odlehčující konzoly v místech, kde to bude potřeba v průběhu
  montáže komínu (obr. 1,2).
 9. Postupně montujte svislé části komínu (roury). V průběhu montáže upevňujte dílčí části spojovací objímkou. Spojovací objímky je nutno instalovat ve směru šipky, která je vyobrazená z vnitřní strany této objímky.
 10. Montovaný komín upevňujte k vnější stěně pomocí držáků (stěnových objímek) rozmístěných ve vzdálenosti cca 2m od sebe (obr. 1,2).
 11. Poslední držák (stěnová objímka) se musí nacházet ve vzdálenosti od 0,1 do 0,2m od vrcholu (štítu) stěny.
 12. Max. výška komínu mezi podporami je 15m. V případě, že je komín vyšší, je nutno instalovat odlehčující konzoli (obr. 1).
 13. Odděleně smontujte poslední dvě komínové roury, na které se nasadí horní kónické ukončení komínu. Spoje nad poslední stěnovou objímkou je možno dodatečně nýtovat a tím docílit pevnějšího spoje.
  Obrázek č. 1.
 14. Takto přichystané komínové zakončení namontujte na instalovaný komín a
  přišroubujte poslední držák (stěnovou objímku). Dejte pozor na maximální volnou stavební výšku nad posledním držákem (stěnovou objímku) - (obr.1,2).
 15. V případě, kdy komínový systém není montován na fasádě objektu, není vystaven vlivu větru, či z jiných konstrukčních nebo prostorových důvodů nelze dodržet bod 10. tohoto návodu není nutno instalovat stěnové objímky co 2m. V situaci, která to umožňuje doporučujeme použít stabilizační objímku pro lanové kotvení pro dodatečnou stabilizaci. V tomto případě přebírá zodpovědnost za stabilitu komínového systému montážní firma odborně proškolená pro montáž našich komínových systémů.