Po-Pá: 8-15h
Potřebujete poradit? Zavolejte Anetě
+420 608 498 871 info@kominy-bokra.cz

Návody a certifikáty pro OVAL 08

Komínové vložky typu BOKRA OVAL

Oválné komínové vložky BOKRA slouží k odvádění spalin z tepelných zařízení jako jsou krby, kotle a kamna na pevná paliva.Komínové vložky BOKRA OVAL slouží hlavně k rekonstrukci zděných komínů, které byly poškozeny v průběhu svého provozu působením produktů vzniklých hořením, nebo z důvodu změny dřívějších keramických rozvodů dnes již nesplňujících požadavky moderních tepelných zařízení. Vložky slouží k maximálnímu využití průřezu stávajícího komínu, obvykle kouřový kanál o průřezu 14x27cm, kde by instalace typických vložek kruhového průřezu nadměrně zúžila kouřový kanál a snížila správnou činnost komínu.
 
Vzhledem ke specifickému hoření pevných paliv tj. sezónní vysoké teploty, hromadící se saze a možnost jejich vznícení, by měly být díly komínové vložky vyrobeny z termicky odolného plechu. Z tohoto důvodu se používá acidorezistentní austenitická ocel o tloušťce 0,8mm. Při použití ocelové vložky, mokré a agresivní sloučeniny vzniklé hořením, nejsou v kontaktu s keramickým komínem, čímž je zaručena dlouhá životnost komínu.
 
Oválné komínové vložky jsou vyráběné v následujících rozměrech:

110x185mm; 110x200mm; 110x215mm*; 120x180mm*; 120x195mm; 120x210mm*; 120x225mm*; 120x245mm*; 130x200mm; 130x220mm; 130x240mm; 130x225mm; 140x250mm.

Základem k jejich výrobě jsou kruhové roury o průměrech: 150mm, 160mm, 170mm, 180mm, 190mm, 200mm.

Stejně jako ostatní komínové systémy BOKRA jsou i díly oválných vložek sloučené pomocí spojky o délce 100mm, co charakterizuje tyto systémy jednoduchostí montáže, zaručuje vysokou těsnost konstrukce a kompenzuje teplotní roztažnost vyplývající z pracovních teplot.
 
Oválné komínové vložky Bokra mohou být vyrobeny jako celek z dílů o oválném průřezu, nebo částečně z dílů oválných, spojených tvarovou redukcí s ostatními částmi o již typickém kruhovém průřezu. Základní nabídku doplňují díly vyráběné speciálně na zakázku.
 
Oválné komínové vložky Bokra odpovídají evropským normám: EN1443, EN1856-2; Výroba oválných komínových vložek Bokra podléhá registrovanému systému řízení výroby 1020-CPD-070038635 (TZUS Praha). Certifikát systému řízení jakosti EN ISO 9001:2009.

Instrukce pro montáž - technologický postup

(Před montáží doporučujeme vyžádat stanovisko kominíka)

 1. V komínu vysekejte otvor pro umístění T-kusu a čistícího otvoru. Komínová vložka je navržena tak, aby celá její váha spočívala na kondenzační jímce, která je součástí čistícího otvoru. Měli byste tedy vytvořit odpovídající podklad pro dno kondenzační jímky, abyste zajistili stabilní podporu celého jejího povrchu. Minimální vzdálenost dvířek od podlahy je 30cm.
 2. Změřte tloušťku stěn komínu a přesně upevněte skříňkovou část čistícího otvoru (rozměr A) tak, aby dvířka po zamontování těsně přiléhaly ke stěně. Pozor: skříňka je vychýlená o zhruba 2° ve směru komínu, což zabraňuje vytékání kapaliny z čistícího otvoru. Při upevňování dvířek zkorigujte náklon přední roviny skříňky. V případě, že je skříňková část přiliž dlouhá, zkraťte ji na požadovanou délku nůžkami na plech.
 3. Vyvrtejte zároveň v skříňkovém dílu i v rámu dvířek minimálně 4 otvory o průměru od Ø 4,0 do Ø 4,2mm. Upevněte dvířka přinýtováním ke skříňkovému dílu čistícího otvoru (použijte nýty z acidorezistentní oceli Ø 4mm).
 4. Do čistícího otvoru ukotvěte T-kus nebo rouru a potom T-kus.
 5. Spojování komínových částí spočívá na vkládání jedné části do spojky části druhé. Všechny části musí být montované rozlisovanou spojovací částí nahoru. Nesprávná montáž způsobuje únik vzniklé kapaliny. Doporučujeme před složením dílů rovnoměrně nanést na vnitřní část povrchu spojky trochu speciálního silikonu např. SELICONE 1001 (nebo podobné látky s použitím při teplotách nad 150°C). Utěsnění silikonem je nezbytné u spojení kondenzační jímky s čistícím otvorem.
 6. Rourové díly, střešní přechod a komínové zakončení je třeba přenést k místu montáže (montáž se zpravidla provádí ze střechy). Nejprve smontujte několik rourových dílů (v souladu s body 4 a 5), pomalu spouštějte dolů, za pomocí montážního lanka (obr. 2). Tak postupujte až do úplného složení komínu a sloučení první roury s T-kusem. Pro zachování těsnosti musí být všechny díly (kromě posledního) zasunuté až do konce spojky. Poslední díl vložte do spojky na zhruba 85mm.
 7. Na poslední rouru (před připojením k ostatním) nasuneme střešní přechod.
 8. Po upevnění poslední roury (se střešním přechodem), je třeba na stálo připevnit střešní přechod ke komínu pomocí kotvících šroubů a matic, zachovávajíce rozmezí alespoň 1cm (např. použitím gumových podložek)  kvůli odvětrání zděného komínu.
 9. Nasadíme komínovou stříšku a napevno přinýtujeme k rouře.
 10. V případě, že zapojení kotle ke komínu vyžaduje doplňkové díly, jako roury, kolena, přípojky, opět použijte na spojích silikon, jako v bodě 5.
 11. Obezdíme čistící otvor a T-kus. Abychom předešli nežádoucímu pnutí, před obezděním oddělte komínovou vložku od malty pomocí izolačního materiálu (např. minerální vlna) nebo speciálních rozet. Při obezdívání čistícího otvoru dávejte velký pozor na zachování dostatečného odtoku kondenzátu z jímky. Drenážní trubka kondenzační jímky musí být vždy průchozí (uzavírání odtoku není povoleno). Z důvodu znečištění kondenzátu doporučujeme používat neutralizátory nabízené výrobcem.
 12. V případě, že výška zděného komínu nad úrovní střechy je větší než 0,3m (rozměr L1 na obr.3), izolujte roury komínové vložky minerální vlnou nebo speciálním izolačním pláštěm od konce komínu až pod úroveň střechy. Takovou izolaci je rovněž nutné provést, jestliže komín prochází „studenými“, nevytápěnými prostory (např. půda nebo podkroví).
 13. V průběhu montáže komínu je třeba se řídit předpisy „technických podmínek provedení a výběru kotelny“ v oblasti instalací odvádění spalin.