+420 604 538 087 info@kominy-bokra.cz

Návody a certifikáty pro FLEX 03, 04 a turbo

Instrukce pro montáž - technologický postup

(Před montáží doporučujeme vyžádat stanovisko kominíka)

 1. V komínu vysekejte otvor pro umístění T-kusu a čistícího otvoru. Komínová vložka je navržena tak, aby celá její váha spočívala na kondenzační jímce, která je součástí čistícího otvoru. Měli byste tedy vytvořit odpovídající podklad pro dno kondenzační jímky, abyste zajistili stabilní podporu celého jejího povrchu. Minimální vzdálenost dvířek od podlahy je 30cm.
 2. Změřte tloušťku stěn komínu a přesně upevněte skříňkovou část čistícího otvoru (rozměr A) tak, aby dvířka po zamontování těsně přiléhaly ke stěně. Pozor: skříňka je vychýlená o zhruba 2° ve směru komínu, což zabraňuje vytékání kapaliny z čistícího otvoru. Při upevňování dvířek zkorigujte náklon přední roviny skříňky. V případě, že je skříňková část přiliž dlouhá, zkraťte ji na požadovanou délku.
 3. Vyvrtejte zároveň ve skříňkovém dílu i v rámu dvířek minimálně 4 otvory o průměru od Ø 4,0 do Ø 4,2mm. Upevněte dvířka přinýtováním ke skříňkovému dílu čistícího otvoru (použijte nýty z acidorezistentní oceli Ø 4mm).
 4. Do čistícího otvoru ukotvěte T-kus.
 5. Opatrně do kmínu zamontujte T-díl a čistící otvor. Ze střechy přesně vyměřte délku hadice BOKRA FLEX, zároveň berte zřetel na:
  1. dostatečnou rezervu pro vložení hadice do spojovacích dílů;
  2. délku částí komínového zakončení;
  3. zkontrolujte průchodnost komínu (zda-li i vevnitř nejsou odstávající elementy - části výztuže, vydrolené cihly atd.) a jestli v místech ohybů nejsou ostré hrany.
 6. Ohebnou hadici BOKRA FLEX opatrně rozmotejte, dejte pozor na přehyby a zploštění. Hadici zkraťte na potřebnou délku (ke řezání použijte odpovídající pilku na železo nebo řezačku).
  Pozor: při řezání vzniká ostrá hrana. Činnost vykonávejte pouze v ochranných rukavicích.
 7. Zkontrolujte směr montáže hadice BOKRA FLEX (vrchní část je označena červenou páskou). Napevno přimontujte dolní přípojku BOKRA FLEX a potom opatrně přimontujte i vrchní a našroubujte je na hadici (POZOR: „levý závit“).
 8. Hadici BOKRA FLEX vložte do komína, dbejte při tom na to, aby se nezachytila o vyčnívající částice. V případě, že se v komíně nacházejí zakřivení, převody nebo vyosení, použijte k montáži speciální montážní díl. Montáž můžete provádět ze střechy vsouváním hadice do komína, ale také z úrovně kotelny vytáhnutím hadice nahoru.
  POZOR: V případě, že bude hadice BOKRA FLEX zamontována nesprávně tj. příliš silným táhnutím, může být poškozena nebo ztratí svou těsnost.