Po-Pá: 8-15h
Potřebujete poradit? Zavolejte Anetě
+420 608 498 871 info@kominy-bokra.cz

Návody a certifikáty pro IZOL 30

Izolovaný komínový systém  Bokra IZOL 30

Izolované komíny typu IZOL 30 slouží k odvádění spalin z tepelných zařízení využívajících plyn, ale také odvádí suché spaliny z kotlů na topné oleje, dřevo a dřevěné pelety. Tento systém je vyroben z tenkostěnných prvků z ušlechtilé nerezové oceli. Díky tomu, využívajíc nízkou tepelnou setrvačnost komínu, nastává odvedení rosného bodu mimo jeho okruh - tak komín pracuje v suchém běhu. Celé spektrum kotlů a zařízení, kromě kondenzačních, může být při správné regulaci pracovních parametrů za normálních podmínek úspěšně obsluhováno tímto typem komínu. K zachování suchého běhu přispívá používání regulátoru tahu. Izolovaný komín Bokra IZOL 30 je také skvělým řešením ventilace.

Správně instalované komíny splňují stavební normy a předpisy, nároky protipožární ochrany
i evropské technické normy. Komíny Bokra IZOL 30 mohou být použity jak uvnitř, tak vně budov. Po složení příslušných segmentů jsou komíny, v závislosti na variantě provedení, připevněné speciálními svorkami ke stěnám budov, sousedících objektů (např. kotelny) nebo jsou podepřeny na samostatných vzpěrných konstrukcích.

Části izolovaných komínu Bokra IZOL 30 se skládají z:

 • vnitřní komínové vložky vyrobené z acidorezistentní oceli 1.4301;
 • termoizolace ze speciální minerální vlny o tloušťce 30mm a hustotě min. 100kg/m³;
 • vnějšího pláště vyrobeného z acidorezistentní leštěné oceli 1.4301.

Izolované komíny Bokra IZOL 30 jsou k dostání ve vnitřních průměrech: 130mm, 150mm, 180mm, 200mm, 225mm, 250mm a 300mm.

Jednoduchá konfigurace upravených komínových prvků, konstrukce čistících, spojovacích
a vzpěrných částí nabízí po smontování trvalý a solidní výrobek vysoké pevnosti, získané díky použití kalichového spojení o délce 60mm. Konstrukce a použité izolační materiály vyloučily výskyt tepelných mostů, a také nutnost používání kompenzátorů teplotní roztažnosti k zaručení bezproblémového fungování (prodlužování a zkracování v důsledku teplotní roztažnosti oceli) vnitřní vložky vzhledem k vnějšímu plášti.

Izolované komíny Bokra IZOL 30 odpovídají evropským normám: EN1443, EN1856-1. Výroba izolovaných komínů podléhá registrovanému systému řízení výroby 1020-CPD-070038635 
(TZÚS Praha). Certifikát systému řízení jakosti PN-EN ISO 9001:2009.

Instrukce pro montáž pro systém IZOL 30 a IZOL 50 - technologický postup

Verze I. a II.

 1. Ve stěně vysekejte otvory shodně s průběhem kouřovodu.
 2. Do otvoru vsaďte pod kouřovod dvě rozety (po obou stranách zdi), tak aby
  jejich společná osa byla v rovině.
 3. Do upevněných rozet vsaďte vodorovnou rouru. Dejte pozor, aby byla
  zachována posuvná funkce sopouchu.
 4. Na rouru z bodu (3.) ze strany kotelny namontujte díl k propojení sopouchu a kotle. Při 
  Verze I
  Verze IIpoužití nástavného dílu zafixujte a utěsněte roury.
 5. Na rouru z bodu (3.) z vnější strany namontujte T-kus s čistícím dílem a zafixujte je k sobě spojovací objímkou.
 6. Určete vertikální osu komínu v dané vzdálenosti od vnější stěny.
 7. Namontujte nosnou konzoli nebo podpěrné vzpěry komínu.
 8. Namontujte odlehčující konzoly v místech, kde to bude potřeba v průběhu
  montáže komínu (obr. 1,2).
 9. Postupně montujte svislé části komínu (roury). V průběhu montáže upevňujte dílčí části spojovací objímkou. Spojovací objímky je nutno instalovat ve směru šipky, která je vyobrazená z vnitřní strany této objímky.
 10. Montovaný komín upevňujte k vnější stěně pomocí držáků (stěnových objímek) rozmístěných ve vzdálenosti cca 2m od sebe (obr. 1,2).
 11. Poslední držák (stěnová objímka) se musí nacházet ve vzdálenosti od 0,1 do 0,2m od vrcholu (štítu) stěny.
 12. Max. výška komínu mezi podporami je 15m. V případě, že je komín vyšší, je nutno instalovat odlehčující konzoli (obr. 1).
 13. Odděleně smontujte poslední dvě komínové roury, na které se nasadí horní kónické ukončení komínu. Spoje nad poslední stěnovou objímkou je možno dodatečně nýtovat a tím docílit pevnějšího spoje.
  Obrázek č. 1.
 14. Takto přichystané komínové zakončení namontujte na instalovaný komín a
  přišroubujte poslední držák (stěnovou objímku). Dejte pozor na maximální volnou stavební výšku nad posledním držákem (stěnovou objímku) - (obr.1,2).
 15. V případě, kdy komínový systém není montován na fasádě objektu, není vystaven vlivu větru, či z jiných konstrukčních nebo prostorových důvodů nelze dodržet bod 10. tohoto návodu není nutno instalovat stěnové objímky co 2m. V situaci, která to umožňuje doporučujeme použít stabilizační objímku pro lanové kotvení pro dodatečnou stabilizaci. V tomto případě přebírá zodpovědnost za stabilitu komínového systému montážní firma odborně proškolená pro montáž našich komínových systémů.