+420 604 538 087 info@kominy-bokra.cz

Návody a certifikáty pro keramické komíny

 Komín z šamotových vložek - charakteristika

Nejlepší produkt na trhu v poměru CENA / KVALITA.

PROČ MATERIÁL KE KONSTRUKCI KOMÍNU Z ŠAMOTU OD P-D REFRACTORIES CZ

 1. Firma Komíny Bokra s.r.o. se po celou svou existenci úzce specializuje na komíny. Komíny analyzuje a hledá nejúspornější způsob a alternativu, která by nahradila drahé systémy, které dovážíme ze západní Evropy při splnění druhé podmínky, kterou je dosáhnutí kvality zejména z pohledu funkčnosti, protipožární bezpečnosti, odolnosti jako i životnosti.
 2. Materiál ke komínu splňuje všechny tyto kritéria, nabízí nekompromisně nejvyšší kvalitu při nejnižší ceně nejen na našem trhu, ale na evropském trhu vůbec. 
 3. Komín využívá tepelně izolační keramzitové tvarovky „Termat“ s plnohodnotným zadním odvětráním, s otvory pro armování roxorem a s výbornými vlastnostmi jako je malá velikost 36 x 36 x 24 cm a hmotnost pouze 14 kg.u jednoprůduchových tvárnic. U tvárnic s větrací šachtou 36 x 49 x 24 cm a hmotnost 18 kg, dvouprůduchová tvárnice 36 x 70 x 24 cm a hmotnost 26 kg. Statická výška pro stavbu komína je možná až do výšky 25 m. Pevnost v tahu 3,5 N/mm2, hustota 900 – 1000 kg/m3, odolnost proti požáru – třída euro A1, mrazuvzdorné.
 4. Komín využívá dlouholeté zkušenosti výrobce šamotu P-D Refractories CZ. Všechny komíny z šamotem od P-D Refractories CZ používají tento kalibrovaný šamot s vynikajícími vlastnostmi vůči nasákavosti, tepelnému šoku, pro všechny typy spotřebičů pro tuhá paliva. Šamot dosahuje hodnoty: /A1N1, B2N1/ stř. odolnost 0,0015 m, požární odolnost – G, pevnost v tlaku ≥ 10 MPa, teplotní odpor 0,01 m2K-1W-1, odolnost vůči kyselinám ≤ 2 %, odolnost proti oděru 0,03 kgm-1.
 5. Komín využívá k tepelné izolaci falcovanou tvrzenou minerální vlnu s odolností do 650 °C, zhutnění 120 kg/m3, součástí materiálu ke komínu je izolace sopouchu s odolností do 650 °C, zhutnění 150 kg/m3.
 6. Komín je odolný vůči vyhoření sazí a splňuje všechny podmínky normy EU certifikací EN 13063-3 T600… i EN 12446 T600.
 7. Komín má plnohodnotné zadní odvětrání, které začíná na komínové patě větrací mřížkou a končí kónusem s vývodem odvětrání na krycí desce. Na všechny komíny je možné nasadit protidešťovou stříšku, která je odnímatelná pro účely údržby.
 8. Komín nabízí nejvíce požadované průměry 160, 180, 200 mm, jednokomín, jednokomín s větrací šachtou, dvoukomíny.
 9. Komín má betonovou krycí desku s použitím leštěných nerezových prvků komínového ukončení.
 10. Komín je určen pro odtah tuhých paliv, jeho montáž je velmi rychlá a úsporná v závislosti od výšky trvá maximálně 2 dny. Na bezpečnost je poskytnuta záruka 30 roků při dodržení záručních podmínek.

Montážní návod na komín z šamotu od P-D Refractories CZ.

Komín je samonosný – musí být oddělen od ostatních stavebních prvků. Komín musí být instalovaný podle projektové dokumentace v souladu s montážním návodem a použitím originálních komínových prvků dodávaných prodejcem komínů.

 1. Komín musí být vystavěný na statický pevné základové ploše, která bude nést dle výšky komínu hmotnost cca na 1 m výšky 100 kg u jednoprůduchových komínů, u komínů s větrací šachtou cca 150 kg a u dvouprůduchových komínů cca 200 kg.
 2. Základ pro stavbu komína je potřebné od podlahy důkladně odizolovat izolační fólií př.: IPA apod.
 3. Před nalepením první tvárnice na podlahu je vhodné podle čtyřech otvorů pro roxor navrtat do podlahy 4 díry na roxor o hloubce cca 5 cm jako statickou kotvu. Roxor volíme o průměru 8 nebo 10 mm v závislosti od toho jak vysoko půjde komín nad střešní krytinu a nařezat ho na cca 1 m dlouhé pruty. Do první tvárnice vložíme šamotovou kondenzační jímku, kterou nasměrujeme směrem, kterým bude umístěný revizní a čistící otvor a dle přiložené větrací mřížky vyřežeme do tvárnice otvor pro větrací mřížku.
 4. Šamotové díly se lepí od kondenzační jímky lepidlem pro šamot. Keramzitové díly včetně otvorů pro roxor spojíme speciálním lepidlem, které je přiložené ve 20 nebo 25 kg balení.
 5. Šamotové komponenty je potřebné otočit drážkami směrem po vodě – to znamená, že vtékající voda do komína musí vtékat dovnitř komína směrem do kondenzační jímky.
 6. Na kondenzační jímku lepíme první část šamotu – dvířkový díl současně s vyřezanými díly keramzitových bloků, kde v příslušné výšce vyznačíme a vyřežeme otvor pro revizní dvířka. Šamotové díly a keramzitové tvárnice se nesmí nikde dotýkat. Otvor pro spodní revizní dvířka musí být vyřezaný o 0,5 cm více po celém obvodě tvárnice, než je šamotové hrdlo pro dvířka. Šamotový límec je potřebné podle typu dvířek zkrátit po celém jeho obvodu standardně o 2 cm. V případě zateplování komínu se díl nezkracuje
 7. Nad šamotovým hrdlem čistících dvířek začínáme s ukládáním izolací do kruhového tvaru. Je vhodné první řadu svázat po venkovním obvodě vázacím drátem, aby nedošlo k posunu zadní izolace směrem dolů.
 8. Před lepením šamotových vložek je potřebné drážku utřít vlhkou houbičkou, namazat drážku dostatečnou vrstvou lepidla, spojit šamoty a vytlačené lepidlo vytřít do hladka uvnitř šamotových rour. Drážky musí být plné lepidla, těsné a vytřené do hladka, aby nedocházelo k usazování dehtu na stěně.
 9. Odbočku pro spotřebič osadíme v takové výšce, v jaké požadujeme připojení ke spotřebiči. V případě jak odbočku pro spotřebič potřebujeme osadit výše, vkládáme na dvířkový šamotový díl potřebný počet základních šamotových vložek až dosáhneme požadovanou výšku pro odbočku. Keramzitové tvárnice pro odbočku vyřežeme s dilatační mezerou dostatečně velkou, min. 3 cm od šamotu, v obdélníkovém tvaru. Do tohoto otvoru potom vložíme dvojdílnou minerální vlnu – izolace sopouchu a přesíťkujeme.
 10. Po osazení odbočky pro spotřebič pokračujeme v navlékání tvárnic do roxoru, zaléváme pruty roxoru tekutou maltou, lepení tvárnic hustější maltou, postupné vkládání izolačních prvků a šamotových vložek. Přechody přes strop musí mít dilatační mezeru cca 30 mm od keramzitových tvárnic a celý přechod stropem oblepit tvrzenou minerální vlnou. Přechody přes stropy nesmí být převázané žádným materiálem s tvárnicemi.
 11. Přechod přes krov a dřevěné konstrukce musí být ve vzdálenosti min. 100 mm od tvárnice. Při přechodu přes krov je vhodné, aby tvárnice byly kotvené konstrukcí z ocele s dilatační mezerou cca 5 mm okolo pláště komína ukotvenou pevně ke krovu. Komín je nutné správně oplechovat a zaizolovat při přechodu krovem klempířem, aby nedošlo k zatékání dešťové vody po komínovém tělese.
 12. Komín by měl mít min. výšku 65 cm nad štítem krovu (do 2 m od štítu objektu).
 13. Ukončení komína provádíme následovně: Ukončení kónusem – šamotový díl prochází přes krycí desku a nad krycí deskou dle výšky nerezového kónusu – uřežeme šamotový díl podle výšky horního okraje – dorazu kónusu. Kónus jde navléct na poslední šamotový díl. Při použití betonové krycí desky jde kónus navléct přímo na šamot, nakolik krycí deska obsahuje límec na obtékání vody. Betonová krycí deska musí být udržovaná impregnací (př.: Duvilax BD20) před mrazem. Na všechny typy ukončení je možné použít odnímatelnou protidešťovou stříšku.
 14. Komíny vyšší než 15 m, komín, který nemá horní podlaží izolované a stavebnice, která má teplotu spalin naměřenou na ústí nižší jak 60 °C je vhodné zateplit minerální vlnou o síle 30 mm. Každý komín je nutné zejména v nadstřešní části přesíťkovat flexibilním kleberom a omítnout fasádní omítkou, nebo oblepit dekoračním obkladem. Je nutné používat směsi pro venkovní použití, aby došlo k zamezení nasakování vody do komínových tvárnic.
 15. Komíny, které nejsou v zimních měsících využívané je nutné zahřívat pozvolna, aby nedošlo k tepelnému šoku přemrznutého komína a poškození šamotu. Spotřebič je nutné připojit prostřednictvím dilatačního provazce vždy o stupeň nižšího průměru jako je průměr šamotové stavebnice.
 16. Dříve než začnete komín používat, je nutná potvrzená revize od příslušného revizního technika, bez toho nelze komín používat. Ke komínu připojujte jen certifikované spotřebiče a komín postupně zahřívejte.

Materiál ke konstrukci komínu z šamotu od P-D Refractories CZ obsahuje:

 • keramzitové akumulační tvárnice;
 • sada izolací z minerální vlny;
 • izolace sopouchu, šamotové vložky;
 • díl na dvířka, odbočka 45°/90°;
 • kondenzační jímka, krycí deska;
 • větrací mřížka;
 • komínové ukončení – nerezový kónus;
 • lepidlo na šamot;
 • lepidlo na tvárnice;
 • revizní dvířka;
 • na objednání: stříška proti dešti.