Po-Pá: 8-15h
Potřebujete poradit? Zavolejte nám!

Pokyny k převzetí zásilky

Jak postupovat při převzetí zásilky od přepravní služby:

ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ

Při převzetí zásilky si prosím překontrolujte, zda není poškozen obal zásilky, nebo zboží pod obalem, např. pomačkané kartony, protržená strečová fólie, pokud se jedná o krbová kamna, krbovou vložku a jiné zkontrolujte důkladně sklo…

Jestliže je zásilky poškozena, vyznačte na doručovacím listu: ZÁSILKA PŘEVZATA POŠKOZENÁ !!! Pokud se jedná o rozsáhlejší viditelné poškození na zboží, nepřebírejte poškozenou zásilku a vyznačte na doručovacím listu: ZÁSILKA NEPŘEVZATA - POŠKOZENÁ!

Obsah zásilky důkladně zkontrolujte po odjezdu řidiče - skryté vady ohlaste neprodleně našemu e-shopu, nejpozději do 3 dnů.

Pro uplatnění reklamace doručeného zboží musíte zdokumentovat:

• Celkové zobrazení obalu zásilky (fotografie ze všech stran)

• Celkové zobrazení poškozené části obalu zásilky

• Celkové zobrazení přepravního štítku zásilky

• Výplně a umístění zboží v balení

• Celkové zobrazení poškozeného zboží Doporučujeme nevyhazovat obal, je předmětem reklamačního řízení.

V případě nezaslání požadované fotodokumentace včas, reklamace nebude uznána !!!

Vzniklé reklamace, které budou předány k řešení s požadovanými podklady (faktura nebo číslo objednávky, fotodokumentace) nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky, budou řešeny s přepravcem a vyřízeny v zákonném termínu. V případě, že reklamace bude uplatňována po 3 dnech od doručení, nebude na ni brán zřetel.

 

Bokra Trade s.r.o.